Contact us

Flytuse, LLC
Reg No. (INN) 9702026285

Address:
129110, Moscow, Mira prospect, 70, stage 1А, section III, room 3, office 11

Solodovnikov Yuri - chief executive: +7 (978) 832-25-66, Solodovnikov.technoart@yandex.ru

Sergey Zhuravlev — partner and representative in Moscow: +7 (985) 766-65-64, oko_sterh@mail.ru

Dmitry Rybakov — project partner: +7(982) 122-93-95, rdmitryv@mail.ru